Στο ΔΣ του Ταμείου Υγείας μας αρ. 19 / 31-10-2019 συζητήθηκαν μεταξύ άλλων:
  1. Συζητήθηκε το ζήτημα της διαφοροποίησης της αμοιβής των χειρουργών συνεργατών του ταμείου μας σε σχέση με άλλους ιδιώτες.

  2. Έγινε ενημέρωση στο ΔΣ (προφορική) για το σύνολο και το είδος των επισφαλειών του ταμείου. Αυτές προέρχονται κυρίως από θανάτους ασφαλισμένων μας. Σημειώθηκε ότι κατά την καταβολή του επιδόματος κηδείας συμψηφίζονται τυχόν οφειλές.

  3. Υπάρχει ζήτημα με τα συμπληρωματικά ασφαλισμένα μέλη, τα οποία νοσηλεύονται στο Υγείας Μέλαθρον: δεν έχει σύμβαση με τον ΕΟΠΥΥ, οπότε τα έξοδα θα πρέπει να επιβαρύνουν στο σύνολό τους το Ταμείο μας.

  4. Ενόψει της αποχώρησης της βιοπαθολόγου - μικροβιολόγου κας Καλλιμάνη, προσαρμόστηκε το ωράριο των υπόλοιπων ιατρών του μικροβιολογικού και ετοιμάζεται διαγωνισμός για εύρεση νέου συνεργάτη. Ο προηγούμενος σχετικός διαγωνισμός είχε γίνει το 2011.

  5. ΠΚΑ: Για άλλη μια φορά είχαμε επιθέσεις με ρίψη πετρών και άλλων αντικειμένων μέσα στο χώρο του ΠΚΑ από γείτονες Ρομά και μάλιστα δύο φορές σε συνεχόμενες μέρες. Για άλλη μια φορά η τύχη μας ευνόησε και δεν υπήρξαν θύματα. Η ΕΣΑΚ έχει επισημάνει κατ' επανάληψη την ανεπάρκεια του προστατευτικού διχτιού που πρόσφατα είχει τοποθετηθεί ως πρόχειρη λύση. Εγιναν ενέργειες προς τον αρχηγό του καταυλισμού και το διοικητή της Αστυνομίας Χαλανδρίου. Σε συνεννόηση με τις τεχνικές υπηρεσίες της τράπεζας θα γίνει επέκτασή του με συρματόπλεγμα και εληφθει σχετική απόφαση στο ΔΣ για αυτό. Εν τω μεταξύ σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία κατασκευής νέας περίφραξης, αν και κινείται με πολύ αργούς ρυθμούς (στα τεύχη δημοπράτησης). Το ζήτημα της ασφάλειας των παιδιών μας είναι ασφαλώς πολύ πιο σύνθετο από την ύψωση τειχών και περιφράξεων.

  6. ΠΚΑ: Θα τοποθετηθεί ένας επιπλέον καθρέπτης εσωτερικά σε κάθε σχολικό, ώστε να γίνεται καλύτερα η επιτήρηση των παιδιών. Επίσης αντιολισθητικά και προστατευτικά στα σκαλιά των νέων σχολικών για την επιβίβαση-αποβίβαση.

  7. ΠΚΑ: Συζητήθηκε το σχέδιο κανονισμού ΠΚΑ που μοιράστηκε στο προηγούμενο ΔΣ. Η ΕΣΑΚ διατύπωσε τις παρατηρήσεις της και θα παρακολουθεί την ενσωμάτωσή τους στο νέο κανονισμό.

  8. Ιατρεία ΜΗΚΕΧΑ: σύντομα πρόκειται να ξεκινήσει αναδιαμόρφωση των χώρων.

  9. Έγινε συνάντηση του Πρόεδρου με τον Υποδιοικητή κο Μητράκο με θέμα την ανέγερση του κτιρίου στο κτήμα Χαλανδρίου, με συμμετοχή του Ταμείου στα έξοδα ανέγερσης και την αντίστοιχη συμμετοχή στα ποσοστά ιδιοκτησίας του κτιρίου. Του χρόνου λήγει η πολεοδομική άδεια. Διατυπώθηκε η πρόθεση το ζήτημα να έλθει σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση σε λίγους μήνες.

  10. Για την αξιοποίηση του οικοπέδου της Τσόχα, εκφράστηκε ενδιαφέρον από μια επενδυτική εταιρεία. Συστάθηκε επιτροπή που θα εξετάσει την πρόταση.


 <-Προηγούμενο ΔΣ  

web analytics

Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 11 Νοεμβρίου 2019