Στο ΔΣ του Ταμείου Υγείας μας αρ. 22 / 28-11-2019 συζητήθηκαν μεταξύ άλλων:
  1. Αυξήθηκε ο αριθμός των καλυπτόμενων επισκέψεων ανά έτος για ψυχίατρο, από 6 σε12. Αφορούν κυρίως τη συντήρηση μετά την αποκατάσταση ενός περιστατικού, η θεραπεία του οποίου απαιτεί γνωμάτευση και αποζημιώνεται χωριστά.

  2. Προληπτική Ιατρική: ο εκπρόσωπος της ΕΣΑΚ-Σ έθεσε το θέμα της σωστής οργάνωσης της διαδικασίας κατά τα πρότυπα που λειτουργούσε παλαιότερα, τόσο στο Κεντρικό Κατάστημα όσο και στο Χολαργό, με συστηματικό τροπο, ανά υπηρεσιακή μονάδα. Η απάντηση που λάβαμε ήταν αρνητική, με το σκεπτικό ότι η υπάρχουσα οργάνωση είναι ικανοποιητική. Θα επανέλθουμε.

  3. Προσλήψεις μόνιμου προσωπικού: έχει ολοκληρωθεί η συγκέντρωση των αναγκών σε προσωπικό των μονάδων της Διεύθυνσης Διοικητικού.

  4. ΠΚΑ: έγινε από το Υπουργείο ο ετήσιος προγραμματισμένος υγεινομικός έλεγχος, όπου ολοκληρώθηκε χωρίς ευρήματα.

  5. Έγινε ενημέρωση του ΔΣ για μια ημερίδα που διοργάνωσε ο Δήμος Χαλανδρίου στα πλαίσια του προγράμματος Proactive, για τα θέματα του καταυλισμού των Ρομά στην περιοχή. Η εκπρόσωπος του Ταμείου εξέθεσε στους παρευρισκόμενους στην ημερίδα τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το σχολείο μας, χωρίς ουσιαστική ανταπόκριση. [Με βάση σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου, το πιλοτικό πρόγραμμα Proactive αφορά στην εκπαίδευση 378 αστυνομικών «πρώτης γραμμής» σε θέματα κοινωνικής διαμεσολάβησης και προληπτικής ασφάλειας σε πολλαπλά, διαφορετικά σημεία της χώρας. Στόχος του είναι να τεθεί στην αιχμή η Ελληνική Αστυνομία, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, σε θέματα πρόληψης και καταπολέμησης του κοινωνικού αποκλεισμού των Ρομά, ενισχύοντας το αστυνομικό προσωπικό ως αναπόσπαστο κρίκο της κοινωνικής αλυσίδας προς την κατεύθυνση της δημιουργίας πρόσφορων συνθηκών αλληλοκατανόησης, συναντίληψης και συλλειτουργίας με τις κοινότητες Ρομά για τη δημιουργία ασφαλών τοπικών κοινωνιών. Από το 2016 έχει ξεκινήσει προσπάθεια σχεδιασμού εθνικής πολιτικής για την αντιμετώπιση των αιτιών του κοινωνικού αποκλεισμού των Ελλήνων Ρομά και τη θεμελίωση των προϋποθέσεων ισότιμης πρόσβασής τους σε όλα τα αγαθά που προσφέρονται από το σύγχρονο Ελληνικό Κράτος σε όλους τους Έλληνες Πολίτες. Η Ελληνική Πολιτεία έχει αναγνωρίσει από το 1955 τους Ρομά ως ισότιμους Έλληνες Πολίτες. Οι ίδιοι οι Ρομά αυτοπροσδιορίζονται επίσημα από το 2001 ως Έλληνες. Η 8η Απριλίου αποτελεί μέρα μνήμης για τους Ρομά όλου του κόσμου, θέτοντας τη βάση για τη διεκδίκηση των δικαιωμάτων τους από τη διεθνή κοινότητα]

  6. Στην Επιτροπή Προσχολικού Κέντρου εγκρίθηκαν: 1. οι εργασίες αποκατάστασης των φεγγιτών που στάζουν, της τοιχοποιίας που έχουν υποστεί βλάβες καθώς και το κόστος του διχτυού προστασίας που έχει τοποθετηθεί σε ενίσχυση του υφιστάμενου. 2. Η δωρεά των δύο σχολικών λεωφορείων στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Ζεφυρίου. 3. Η συνεργασία με συγκοινωνιολόγο για τη βελτίωση των σχολικών δρομολογίων.

  7. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι δικαστικές διαδικασίες με τον πρώην συνεργάτη γιατρό και τον πρώην υπάλληλο του Ταμείου στη Θεσσαλονίκη. Η μήνυση του γιατρού απορρίφθηκε στο εφετείο.

  8. Ετοιμάζονται συμβάσεις με νοσηλευτικά ιδρύματα στη Βόρεια Ελλάδα.


 <-Προηγούμενο ΔΣ  

web analytics

Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 06 Δεκεμβρίου 2019