Σύνδικαλιστική Δραστηριότητα

ΕΚΛΟΓΕΣ 2015Συνάδελφοι,
Σας ενημερώνουμε ότι από σήμερα 27/02/15 θα αρχίσει από την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή η επεξεργασία των αποτελεσμάτων των αρχαιρεσιών του Συλλόγου μας για την ανάδειξη των εκπροσώπων στο Διοικητικό Συμβούλιο, την ΟΤΟΕ και το ΕΚΑ.


Η ενημέρωση θα είναι άμεση στη ιστοσελίδα του Συλλόγου ΕΚΛΟΓΕΣ.

H ροή των αποτελεσμάτων θα ξεκινήσει περίπου στις 12.00 μ.μ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο