Δομή

Διοικείται από 15μελές Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέγεται κάθε 2 χρόνια από τους εργαζόμενους της Τράπεζας Ελλάδος (με την αναλογική του Ν.1264). Συμβουλευτικό όργανο αποτελεί το Γενικό Συμβούλιο που αποτελείται από 39 μέλη δηλ. τους 15 Διοικητικούς Συμβούλους, 1 εκπρόσωπο του Μηχανογραφικούs Κέντρου, 1 του Ιδρύματος Εκτύπωσης Τραπεζογραμματίων και Αξιών (ΙΕΤΑ), 1 του Κέντρου Επεξεργασίας και Διαχείρισης Χρηματικού (ΚΕΠΕΔΙΧ) και τους 22 εκπροσώπους - γραμματείς των Τοπικών Διοικητικών Επιτροπών (Τ.Δ.Ε.).
Οι Τ.Δ.Ε. είναι τριμελείς και εκλέγονται τοπικά από τους συναδέλφους των 22 Υποκαταστημάτων και Θυρίδων, του ΙΕΤΑ, του Μηχανογραφικού Κέντρου και του ΚΕΠΕΔΙΧ.

Η έδρα του Συλλόγου είναι στη Λέκκα 23-25, Αθήνα και διαθέτει:

  • γραφεία για τα Δ.Σ. του ΣΥΤΕ και του Συλλόγου Συνταξιούχων

  • γραφεία για τις υπηρεσίες του Συλλόγου

  • μια μεγάλη αίθουσα συνελεύσεων και πολιτιστικών εκδηλώσεων

  • βιβλιοθήκη και κυλικείο