Εκλογές Online 2015
ΚΙΝΗΣΗ ΕΔΡΕΣ - ΚΑΤΑΝΟΜΗ
Ψήφοι % Δ/Σ
Έδρες Υπόλοιπα Έδρες Υπόλοιπα Έδρες
ΠΑΣΚΕ 680 48,6 7,31 7 29 0 0 0
Ε.Σ.ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 237 17,0 2,55 2 51 1 0 0
ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΗ 151 10,8 1,62 1 58 1 0 0
ΔΑΚΕ 203 14,5 2,18 2 17 0 0 0
ΕΣΑΚ 127 9,1 1,37 1 34 1 0 0
0 0,0 0,00 0 0 0 0 0
ΣΥΝΟΛΟ: 1398 100,0 15,03 13 3 0


ΑΚΥΡΑ - ΛΕΥΚΑ
ΣΥΝΟΛΟ:
90
0
90
 

ΨΗΦΙΣΑΝ
ΕΓΚΥΡΑ
ΜΕΤΡΟ Δ/Σ
1488
1398
93