Εκλογές

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αρχαιρεσιών 19ης Φεβρουαρίου 2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ 19ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015

Ανακοινώνουμε παρακάτω τα αποτελέσματα των αρχαιρεσιών της 19ης Φεβρουαρίου 2015 για τα παρακάτω αξιώματα :

  1) Προέδρου Συνελεύσεων

  2) Μελών Διοικητικού Συμβουλίου

  3) Μελών Ελεγκτικής Επιτροπής

  4) Αντιπροσώπων στην Ο.Τ.Ο.Ε.

  5) Αντιπροσώπων στο Ε.Κ.Α.

  6)

Από τη διαλογή των ψηφοδελτίων προέκυψαν τελικά τα παρακάτω αποτελέσματα :

Εγγεγραμμένα τακτικά μέλη του Σ.Υ.Τ.Ε. ταμειακώς τακτοποιημένα 2.795

Εψήφισαν για :

Δ.Σ. και Ο.Τ.Ο.Ε. 2.535
Άκυρα - Λευκά 89
Έγκυρα ψηφοδέλτια 2.446
Ε.Κ.Α. 1.946
Άκυρα - Λευκά 108
Έγκυρα ψηφοδέλτια 1.838

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΔΡΩΝ

ΚΙΝΗΣΗ ΨΗΦΟΙ

ΕΔΡΕΣ Δ.Σ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΝ/ΣΗΣ

ΑΝΤΙΠΡ/ΠΟΙ Ο.Τ.Ο.Ε.

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΙΠΡ/ΠΟΙ ΜΕΤ. ΤΑΜ. ΥΤΕ
ΠΑΣΚΕ 772 5 1 11 1 1
ΔΑΚΕ ΤΡΑΠΕΖΟΕΛΛΑΔΙΤΩΝ 485 3 - 7 1 1
ΔΑΚΕ 408 2 - 6 - -
ΕΣΑΚ 280 2 - 4 - -
ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 257 2 - 3 - -
ΠΑΣ 244 1 - 3 - -
ΣΥΝΟΛΟ : 2.446 15 1 34 2 2

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΔΡΩΝ ΓΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΣΤΟ ΕΚΑ

ΚΙΝΗΣΗ ΨΗΦΟΙ ΕΔΡΕΣ
ΠΑΣΚΕ 534 8
ΔΑΚΕ ΤΡΑΠΕΖΟΕΛΛΑΔΙΤΩΝ 363 5
ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 269 4
ΔΑΚΕ 267 4
ΕΣΑΚ 237 3
ΠΑΣ 168 2
ΣΥΝΟΛΟ 1.838 26

Αναλυτικά αποτελέσματα αρχαιρεσιών της 10ης Φεβρουαρίου 2005 σε μορφή (.pdf)